Featured Post

Prayer of St. Francis

Tuesday, July 11, 2017

MAY 14M VOTERS SI LENI, 400K LANG NAKUHA NG PISO PARA KAY LENI. SINO ANG MGA BUMOTO KAY LENI?' - TP

No comments: